Conference Themes Registration Sessions Program Paper Submission Contact
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
Wspierane przez

Program

3 lipca 2010 - Otwarte biuro konferencji (od 1800 do 2100)
4 lipca 2010 - Poranna sesja otwierająca i popołudniowa wycieczka
5, 6, 7 lipca 2010 - Dni konferencji

Ramowy program konferencji

Szczegółowy program konferencji

Szczegółowy program konferencji - sesje

2009-2010© OEIiZK. All rights reserved.