Conference Themes Registration Sessions Program Paper Submission Contact
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
Wspierane przez

Zgłaszanie referatów

Udział w konferencji nie wymaga zgłoszenia referatu.

Ostateczny termin zgłaszania abstraktów mija  31 stycznia 2010. Akceptacja abstraktu wystarczy, by zagwarantować prezentację pracy podczas konferencji.

Pełny tekst referatów należy przesłać do 28 lutego 2010. Zgłaszane referaty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres cblis2010@ucy.ac.cy. Referat (w języku angielskim) powinien być sformatowany zgodnie ze wskazówkami dla autorów.

2009-2010© OEIiZK. All rights reserved.