Conference Themes Registration Sessions Program Paper Submission Contact
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
Wspierane przez

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Więcej informacji na stronie www.oeiizk.waw.pl

2009-2010© OEIiZK. All rights reserved.