Conference Themes Registration Sessions Program Paper Submission Contact
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
Wspierane przez

Zaproszeni wykładowcy

Ton de JongTon de Jong ukończył (cum laude) studia z psychologii poznawczej na Uniwersytecie w Amsterdamie i uzyskał doktorat w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice w Eidhoven przygotowując dysertację na temat „Rozwiązywanie zadań i reprezentacja wiedzy z fizyki przez początkujących”. Obecnie jest profesorem zwyczajnym psychologii edukacyjnej na Wydziale Nauk Behawioralnych Uniwersytetu Twente, gdzie kieruje wydziałem Technologii Nauczania. Kierował projektami UE: SERVIVE, KITS, i CO-LAB, w których główne podejście dydaktyczne stanowiły symulacje i gry dydaktyczne, oraz kilkoma projektami krajowymi, w tym projektem ZAP. W projekcie ZAP stworzono interaktywne symulacje psychologiczne, które znajdują rynek na całym świecie. Za projekty ZAP i SimQuest de Jong otrzymał szereg międzynarodowych nagród. Od marca 2008 do chwili obecnej jest koordynatorem projektu SCY (Science Created by You), realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w którym rozwijane jest multimedialne środowisko uczenia się przedmiotów przyrodniczych. Ton de Jong opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach oraz rozdziałów w książkach, jest członkiem rad redakcyjnych sześciu czasopism ISI. W roku 2006 opublikował w Science artykuł o uczeniu się metodą poszukiwań z wykorzystaniem symulacji komputerowych.
Prowadzi stronę: users.edte.utwente.nl/jong

Abstract of CBLIS keynote talk

Lech MankiewiczLech Mankiewicz, naukowiec i edukator, dyrektor prestiżowego Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzieli swój czas pomiędzy budowę teleskopów-robotów oraz wykorzystanie ich do obserwacji rzadkich zjawisk kosmicznych i projekty edukacyjne. Od 2000 roku związany z Hands-On Universe, konsorcjum uczonych i pedagogów pracujących wspólnie w celu skrócenia dystansu dzielącego współczesną naukę od programów nauczania. Studenci, uczestniczący w tym projekcie własnoręcznie analizują obserwacje tranzytu planety pozasłonecznej wykonane przez Kosmiczny Teleskop Spitzera, wykorzystują kamery internetowe do obserwacji nieba w szkolnych obseratoriach astronomicznych, korzystają w czasie lekcji ze zdalnie sterowanych teleskopów edukacyjnych, odkrywają asteroidy czy polują na supernowe. W marcu 2009 roku projekt został uhonorowany srebrnym medalem Komisji Europejskiej w kategorii "Information and Communication Technologies".

Abstract of CBLIS keynote talk

Leszek RudakLeszek Rudak jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na UW uzyskał także tytuł doktora nauk matematycznych. Przez ponad 25 lat pracy w Instytucie Matematyki UW oprócz czystej matematyki (logiki, algebry uniwersalne) interesował się także dydaktyką matematyki. Między innymi przez wiele lat prowadził wraz z dr K. Dałek seminarium pt. "Nowe technologie w nauczaniu matematyki". W latach 2000-2003 był Koordynatorem Polskiej Grupy T3 - Teacher Teaching with Technology. Uczestniczył w wielu europejskich programach badawczych związanych z edukacją (np. Calibrate). Jest ekspertem Minsterstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych. Jest autorem wielu prac badawczych z zakresu algebry uniwersalnej, dydaktyki matematyki i metodologii e-nauczania oraz współautorem podręcznika szkolnego do matematyki i interaktywnych lekcji matematyki w ramach projektu Universal Curriculum. Opublikował także wiele prasowych artykułów popularyzujących matematykę i jej zastosowanie w informatyce. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem redakcji internetowego czasopisma naukowego "Edu@kcja".

Abstract of CBLIS keynote talk

Denis WhitelockDenis Whitelock is a Senior Lecturer in Educational Technology, Institute of Educational Technology.
Personal website: kn.open.ac.uk/public/workspace.cfm?wpid=4122

Title of CBLIS keynote talk: Where are we going with Computer Based Learning in Science?
Abstract: This paper will review some of the major milestones in Computer Based Learning in Science and reflect upon the challenges that we face in moving forward with our 'Net Generation' of students.

2009-2010© OEIiZK. All rights reserved.