Conference Themes Registration Sessions Program Paper Submission Contact
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
Wspierane przez

Ważne daty

Referaty

31 stycznia 2010 - Przyjmowanie abstraktów
5 lutego 2010 - Zawiadomienia o akceptacji
28 lutego 2010 - Przyjmowanie referatów
20 marca 2010 - Ostateczny termin przyjmowania poprawionych referatów

Termin konferencji

3 lipca 2010 - Otwarte biuro konferencji (od 1800 do 2100)
4 lipca 2010 - Poranna sesja otwierająca i popołudniowa wycieczka
5, 6, 7 lipca 2010 - Dni konferencji

Ramowy program konferencji

Rejestracja

1 maja 2010 - Koniec wczesnej rejestracji
5 czerwca 2010 - Ostateczny termin rejestracji

2009-2010© OEIiZK. All rights reserved.